เจอสถานะลงของขึ้นว่า Categories Expensive $20.00 คืออะไรครับ

July 14, 2017


Ebay จะมีหมวดหมู่ที่ลงแล้วจะเสียค่าลง 20$ ครับ โปรแกรมมีรายชื่อหมวดหมู่ดังกล่าวครับ จึงป้องกันให้ หาก ebay suggest หมวดหมู่นี้มา โปรแกรมจะ block ไม่ลงให้ เพื่อป้องกันการเสียเงินค่าลง 20$ ครับ