เจอสถานะลงของขึ้นว่า Category Invalid, Category not work คืออะไรครับ

July 14, 2017


Ebay ไม่สามารถเสนอหมวดหมู่สินค้าให้เราเพื่อนำไปลงได้ครับ ดังนั้นหากจะลงชิ้นนี้เราต้องหาหมวดหมู่สินค้าเองครับโดยเข้าไปที่ http://www.isoldwhat.com/getcats/  


ใส่ keyword ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าลงไปรับ แล้วกด submit หลังจากนั้น จะได้หมวดหมู่แนะนำมาครับ ให้เลือก หมวดหมู่ย่อยที่สุด แล้วนำ ตัวเลขของหมวดหมู่มาใช้ครับ เช่น ในตัวอย่างคือ 63073 

นำสินคค้ามาลงใหม่โดยกำหนดเลขหมวดหมู่ลงไปตามภาพได้เลยคครับ