ขึ้นแบบนี้ Protect Stock|Prime หมายถึงอะไรคับ

July 14, 2017


โดยส่วนใหญ่การลงสินค้า Dropship จาก amazon เราจะเลือกลงเฉพาะสินค้าที่เป็น amazon prime หรือ สินค้าที่มี stock เท่านั้นครับ การที่โปแรกรมขึ้นว่า Protect Stock|Prime ก็คือว่าสินค้าชิ้นนั้นๆ ไม่มีสต๊อก หรือไม่เป็น prime ครับ

ตัวอย่างสินค้า prime ใน amazon จะขึ้น logo prime แบบนี้ครับ

หากท่านไม่ต้องการให้โปรแกรมตรวจสอบ ให้ท่านสามารถเข้าไปแก้ไขได้ที่หน้า Selling->Setting และปิดการกรองได้ตามภาพด้านล่างเลยครับ