ถ้ามีคนมาซื้อของใน eBay แล้วโปรแกรม eBaylistpro หรือโปจะเอาสินค้านั้นมาลงใหม่ให้หรือเปล่า

July 14, 2017


โปรแกรมจะไม่ลงสินค้าใหม่ให้ครับ โดยหลักการแล้ว หากลงสินค้าแบบ 1. Good till cancel (GTC)  2.ตั้งค่าเก็บ Out of stock history ใน Ebay... เมื่อขายสินค้าได้ ebay จะไม่ end สินค้าชิ้นนั้นลงครับ เพียงแต่จะปรับ quantity เป็น 0 เท่านั้น และโปรแกรมจะ Re-stock เป็น 1 ให้ ทุกๆ 2-3 ชั่วโมงครับ แต่สาเหตุที่ท่านพบคือ เมื่อ ขายได้สินค้าถูก end ลงก็เพราะว่า ไม่ได้ตั้งการลงแบบ gtc หรือ ไม่ได้ตั้งค่า out of stock history ใน Ebay ครับ ดังนั้นการแก้ไข คือ ให้ลงแบบ GTC และตั้งค่าเก็บ Out of stock history ใน ebay ครับ

tag: restock re-stock รีสต๊อก ปรับจำนวน