มีวิธีการลบสินค้าใน ebaylistpro โดยไม่ให้ลบใน ebay มั้ยครับ แล้วต้องเข้าตรงไหนครับ

July 15, 2017


สามารถทำได้โดยเข้าไปที่เมนู Tracking->all listing ที่ล่างของตารางจะมีคำว่า Delete all item out of ebaylistpro ครับ กดปุ่มและยืนยัน จะลบสินค้าออกจากโปรแกรมทั้งหมดครับ ...ข้อควรระวัง เมื่อลบแล้วโปรแกรมจะไม่สามารถติดตาม stock price ได้ครับ อาจจะส่งผลต่อการ cancel order ครับ