ช่อง amazon price มันขึ้นเป็น 0 เข้าไปแก้ไขตรงไหนคับ

July 17, 2017


มีสาเหตุดังนี้ครับ 1. เราเพิ่งแก้สูตรราคาเฉพาะชิ้นไป หรือ 2. เราเพิ่งเปลี่ยน asin หากเพิ่งแก้ไข ทั้งข้อ 1-2 นี้ ให้รอครับโปรแกรมจะทำการดึงข้อมูลใหม่และไม่นานราคา amazon จะอัพเดทเอง แต่หากเป็นอยู่เช่นนี้นานแล้ว แสดงว่า ราคาใน amazon อาจไม่แสดงครับ ลองคลิกลเข้าไปที่ asin ครับ แล้วดูว่าตรง price ใน amazon แสดงไหม ผมคิดว่าอาจจะแสดงว่า Available for these seller ซึ่งก็คือไม่แสดงครับ หรือถ้าหากแสดงปกติ แสดงว่าสินค้าชิ้นนี้เป็น Invalid คือดึงข้อมูลไม่ได้จาก amazon แนะนำว่าต้องลบออกครับ โดยส่วนใหญ่แล้วจะเข้าค่าย ข้อ 1-2 ครับ