ตรง table ของ list ของที่เราลงไป เวลา out of stock เราสามารถ filter หาได้ไหมครับ

July 17, 2017


ได้ครับโดยไปที่เมนู Tracking->out of stock ครับ ในหน้านี้จะแสดงสินค้า out of stock ทั้งหมดครับ