สั่งของ amazon เช็คหน้า Track Package แล้วขึ้น Delivery attempted หมายความว่าไงครับ

July 18, 2017


Delivery attempted การที่ amazon ขึ้นแบบนี้เมื่อเราสั่งซื้อสินค้า หมายถึงไม่มีคนรับสินค้าครับ เราไม่ต้องกังวลใดๆ ครับ amazon จะส่งให้ใหม่ในวันถัดไปครับ หากส่งไม่ได้จริงๆ รอจนกว่าลูกค้า ebay จะติดต่อเรามาเองครับ เมื่อนั้นเราค่อย ติดต่อ amazon เพื่อให้ตรวจสอบครับ