กรณี ลงสินค้าแล้วสามารถทำให้หน้าสินค้าของเรา ไม่มีข้อมูลตรง item specifics ได้มั้ยครับ

July 18, 2017


ทำไม่ได้ครับ โดยปกติ ebay จะบังคับให้ใส่ item specifics ครับ