กรณีไม่อยากให้ระบบไม่แสดง UPC หรือรายละเอียดในส่วน item specifics ผมสามารถใช้ UPCใหม่ได้ไหม

July 18, 2017


การไม่ลง item specifics ไม่สามารถทำได้ครับ และการไม่ใส่ UPC ก็ไม่สามารถทำได้ครับเพราะ ebay จะบังคับให้ใส่ UPC ครับ แต่สามารถเปลี่ยน upc ใช้ที่ซื้อมาได้ครับ

Manual UPC เมื่อลงสินค้า

สำหรับสินค้าที่ลงไปแล้ว ต้องการเปลี่ยน upc สินค้าเฉพาะชิ้น หรือเปลี่ยนทั้งหมด เพื่อไม่ให้ upc เราเหมือนคู่แข่ง สามารถอ่านได้ที่โพสเก่าตามลิ้งนี้ครับ

https://www.facebook.com/groups/337426453289772/permalink/446935045672245/


ส่วนโพสนี้ จะมาอธิบายถึงการใช้ Manual UPC ตอนลงสินค้าตั้งแต่แรกเลย หากท่านเข้าหน้า Selling->Start to listing จะมีเมนูที่ชื่อว่า Manual UPC ครับ ดังภาพครับ.

1.หากเรายังไม่ได้เพิ่ม UPC ลงไปในระบบ โปรแกรมจะขึ้นดังภาพครับ ให้กด link เพื่อทำการเพิ่ม upc ก่อนครับ การเพิ่ม upc ได้ดูวิธีการได้จากลิ้งด้านบนครับ

2.เมื่อเพิ่ม UPC เข้าไปในระบบแล้ว ส่วนนี้จะเขียนว่า เปิดใช้ manual upc ท่านสามารถเลือก เปิดหรือปิด ก็ได้ หากเปิด เมื่อลงสินค้าโปแกรมจะใช้ upc ทีท่านบันทึกไว้แล้วในระบบเพื่อลงสินค้า ครับ แต่ถ้าปิด โปรแกรมก็จะใช้ upc เดิมของ amazon ลงสินค้าครับ

**เบื้องต้นจากการทดสอบพบว่า การเปลี่ยน upc ให้ไม่เหมือนคู่แข่ง ไม่ส่งผลต่อยอดขายครับ...