ช่วยอธิบายความแตกต่างระหว่าง % กับ $ ในการตั้งราคาด้วยคะ ในการตั้งสูตรราคา

July 18, 2017


% คือส่วนของกำไรที่เราจะนำไปบวกเพิ่มในราคาขายครับ

$ คือส่วนของกำไรที่เป็นจำนวนเงินที่จะนำไปบวกเพิ่มในราคาขายครับ

ตัวอย่างเช่น ต้นทุนสินค้า $100

เราตั้งเอากำไร 15% และ $2.5

การคำนวน

1. 15% ของราคาขาย $100 เท่ากับ $15

2. และ 2.5$

ดังนั้นราคาขายคือ $100 + $15 +2.5$ = $117.5 ครับ 

ตัวอย่างนี้ ยังไม่ได้ รวมค่าธรรมเนียมนะครับ เป็นเพียงการอธิบายให้เห็นภาพ % และ $ เท่านั้นครับ