ขายของแล้ว สินค้านั้นกลายเป็น end ต้องการขายใหม่ต้องทำยังไงครับ

July 19, 2017


โดยหลักการแล้ว หากลงสินค้าแบบ 1. Good till cancel (GTC)  2.ตั้งค่าเก็บ Out of stock history ใน Ebay... เมื่อขายสินค้าได้ ebay จะไม่ end สินค้าชิ้นนั้นลงครับ เพียงแต่จะปรับ quantity เป็น 0 เท่านั้น และโปรแกรมจะ Re-stock เป็น 1 ให้ ทุกๆ 2-3 ชั่วโมงครับ แต่สาเหตุที่ท่านพบคือ เมื่อขายได้สินค้าถูก end ลงก็เพราะว่า ไม่ได้ตั้งการลงแบบ  GTC ( Good till cancel) หรือ ไม่ได้ตั้งค่า out of stock history ใน Ebay ครับ ดังนั้นการแก้ไข คือ ให้ลงแบบ GTC ( Good till cancel) และตั้งค่าเก็บ Out of stock history ใน ebay ครับ โดยเข้าไปที่เมนู ebay.com->Account->site preference แล้ววติ๊กเครื่องหมายถูกที่ Out of stock history ครับ