ได้รับเมลล์มาจาก seller บอกว่าเป็นตัวแทนยี่ห้อ ควรทำอย่างไร

July 19, 2017


ผมจะใช้วิธีการลบสินค้า แบรนด์ที่เขาแจ้งมาออกหมดครับ เพราะถึงเราจะไม่อาจทราบได้ว่า เขาเป็นเจ้าของจริง หรือตัวแทนจริงไหม แต่เราก็ควรจะทำร้านให้ปลอดภัยไว้ก่อนครับ