Amazon Invalid items คืออะไร

July 19, 2017


Invalid คือ ASIN ที่ไม่สามารถดึงข้อมูลจาก amazon ได้ครับ อาจจะเนื่องจาก

  1. ASIN ผิด
  2. เป็น ASIN ชั่วคราว ที่ amazon สร้างขึ้นมา
  3. Amazon ปิดการดึงข้อมูล เนื่องจากผู้้ขายร้องขอมา
  4. Amazon ปิดการดึงเพราะลิขสิทธิ
  5. ASIN ถูกลบออกโดย amazon

Asin ประเภทนี้จะมีอยู่ประมาณ 1-3% ของสินค้าทั้งหมดครับ ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบ ASIN ประเภทนี้ที่เมนู Tracking->amazon invalid items ที่ version 2.0 ครับ โดยปกติแล้ว ASIN เหล่านีผมจะแนะนำให้ลบออก เพราะโปรแกรมดึงข้อมูลใดๆ มา ไม่ได้ โปรแกรมจึงไม่สามารถที่จะตรวจสอบหรือ revise สต๊อกและราคาให้ไ้ด้ครับ แต่บางท่านอาจจะเสียดายไม่อยากลบออก  


ผมจึงทำระบบ Protect Invalid Asin มาให้ครับ หากโปรแกรมเจอสินค้าประเภทนี้ ก็จะสามารถทำได้ 4 รูปแบบครับ คือ

  1. Revise ราคา สุด *2 หมายถึงว่า สินค้าชิ้นนี้ โปรแกรมดึงข้อมูลราคาไม่ได้ก็จริง แต่โปรแกรมมีราคาล่าสุดที่เคยดึงไว้ก่อนจะดึงไม่ได้นานแล้ว ก็สามารถเอาราคานี้้มา * 2 และ revise ปกติครับ
  2. Revise ราคา สุด *4 หมายถึงว่า สินค้าชิ้นนี้ โปรแกรมดึงข้อมูลราคาไม่ได้ก็จริง แต่โปรแกรมมีราคาล่าสุดที่เคยดึงไว้ก่อนจะดึงไม่ได้นานแล้ว ก็สามารถเอาราคานี้้มา * 4 และ revise ปกติครับ
  3. Revise quantity = 0 ครับ คือปรับ quantity เป็น 0 ไปเลยหากเจอสินค้าประเภทนี้ หากมันกลับมา active ปกติ โปรแกรมจะ revise ปกติครับ
  4. ไม่ต้องทำอะไรกับสินค้าประเภทนี้ ที่ผ่านมา เมื่อสินค้าประเภทนี้ โปรแกรมจะไม่ทำอะไรกับมันครับ