บทที่ 4 - การขายสินค้าไทย เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือต่อ eBay

July 21, 2017


บทที่ 4 การขายสินค้าไทย เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือต่อ   Ebay

  • ก่อนถึงขั้นตอนนี้เราควรมี   Feedback 30-50 ก่อน 
  • บัญชีที่เริ่มขายใหม่จะโดนจับจ้องเป็นพิเศษ ว่าเราขายสินค้าอะไร จัดส่งจริงไหม จัดส่งช้าไหม ขายแพงไหม
  • หากเริ่มขายสินค้า   Dropship   เลย อาจจะมีความเสี่ยง ข้อหา   Risk Activity

แนวทาง

  • ขายสินค้าที่เขาไม่รู้ว่าเราทำ   Dropship   เพราะหากขายสินค้า dropship เลยอาจจะโดนแบนข้อหา   Risk activity
  • ขายสินค้าที่ส่งจากประเทศ   ที่เราสมัครสมาชิก จะปลอดภัยที่สุด
  • ขายสินค้าไม่แพงเกิน $30 จะปลอดภัยที่สุด
  • ขายสินค้าและจัดส่งให้ได้ 2-3 ชิ้น ก่อนจัดหนัก