ลงแล้ว ERROR: Please enter a valid ZIP CODE

July 23, 2017


หากเป็น error ลักษณะนี้คือ ท่านไม่ได้ใส่ zip code หรือาจใส่ zip code ไม่ถูกต้องครับ

ต้องใส่ zip code และ location เป็นของ US นะครับ ให้ดูวีดีโอการตั้งค่าเพิ่มเติมและพยายามตั้งให้ตรงครับ https://ebaylistpro.com/laravel/public/FAQ/3 ในวีดีโอนี้ส่วนการตั้งค่า zip code จะอยู่กลางๆ วีดีโอครับ

เมื่อแก้ไขแล้ว ลองกดลงใหม่ได้เลยครับ