เราตั้ง store ให้เป็น on vacation แล้ว ทำไมลูกค้ายังมาซื้อร้านเราได้อีกคะ

July 24, 2017


หลังจากเปิด vacation mode แล้วรอสัก ครึ่งวันครับ เพราะอาจมีบางรายการที่อยู่ในการ order processing ก่อนเราปิดค้างอยู่ครับ