การเพิ่มสินค้าเข้าโปรแกรม, Import สินค้าเข้าโปรแกรม

July 25, 2017


  • กรณีลงสินค้าผ่านโปรแกรม โปรแกรมจะบันทึกสินค้าเพื่อทำการติดตาม ราคาลและสต๊อกให้ อัตโนมัติ โดยดูสินค้าที่ติดตามได้ที่หน้า Tracking-> all listing
  • กรณีไม่ได้ลงสินค้าผ่านโปรแกรม หรือเราลบออก แล้วอยากเพิ่มเข้ามาในโปรแกรมใหม่ ให้เข้าไปที่เมนู Import & Export --> Import

การนำเข้าเพิ่มได้ 2 แบบ คือ

  1. แบบเพิ่มรายชิ้น (Add Single to Track & Revise)
    ให้ทำการกรอก asin และ itemid ลงไปและกดปุ่ม save โปแรกรมจะทำการจับคู่และติดตามราคาให้ หากเพิ่มสำเร็จ สินค้าจะไปอยู่ที่หน้า Tracking--> all listing ครับ
  2. การเพิ่มแบบ csv คือ ทำไฟล์ขึ้นมา import  (IMPORT CSV to Track & Revise)
    กรณีแบบนี้จะเหนื่อยหน่อย เพราะสินค้าที่จะimport เยอะจะต้องหา asin มาจับคู่ครับ การสร้างไฟล์สามารถทำตาม step 1 - 7 ดังภาพได้เลยครับ

STEP 1STEP 2STEP 3STEP 4STEP 5STEP 6STEP 7

นำมา Import เข้าเมนู IMPORT CSV to Track & Revise ในหน้า Import ครับ เลือกไฟล์ และกด save หลังจากนั้นรอระบบโหลดนำเข้าครับ จะนานหรือไม่นานขึ้นอยู่กับจำนวนสินค้าครับ 10,000 ชิ้นอาจต้องรอ 1 นาที ครับ เมื่อโหลดเสร็จแล้วสามารถตรวจสอบได้ที่หน้า Tracking-> all listing ครับ


tag: นำเข้า, Import, เพิ่มสินค้า, เข้าโปรแกรม