ทำ Title ให้แตกต่าง ด้วย Random keyword to Title

July 25, 2017


ลงสินค้าใหม่ให้ Title แตกต่างด้วย ตัวช่วยใหม่
ระบบนี้จะช่วย Random keyword ที่เราใส่ลงไป เข้าไปรวมกับ title เดิม โดยสามารถกำหนด % ของ title เดิมได้ว่าจะให้เหลือไว้เท่าใด