ลูกค้าซื้อมาแล้ว สินค้าหมด ขาดทุน ไม่ได้กำไร ทำยังไงดีครับ

July 26, 2017


วิธีการแก้ไข เมื่อลูกค้าซื้อมาแล้วไม่มีสต๊อกสินค้า หรือขาดทุน

กรณีขาดทุน

1. ตรวจสอบก่อนว่าขาดทุนเยอะไหม หากคำนวนแล้วขาดทุน $1-2 เป็นผมจะส่งครับ เพราะนำกำไร ชิ้นอื่นมาถั่วเฉลี่ยครับ

2. หากขาดทุนเยอะ ให้รอ 1-2 วันครับ ราคาอาจกลับมาที่ราคาเดิมหรือต่ำกว่าเดิมก็ได้ หากเป็นเช่นนั้นให้ทำการสั่งซื้อสินค้าส่งได้เลย  แต่หากรอแล้ว ราคาไม่กลับมา ให้เรา หาสินค้าใกล้เคียงเสนอไปครับ โดยให้เหตุผลว่าสินค้าชิ้นที่ลูกค้าสั่ง มีตำหนิแตกหักเสียหาย และเหลือชิ้นสุดท้าย เลยอยากจะแนะนำชิ้นนี้แทน  หากลูกค้ายินดีรับ ก็ส่งไปได้เลย หากไม่รับ ให้เรายกเลิก order โดยเลือก Buyer ask to cancel ครับ

กรณีหมดสต๊อก

ให้รอ 1-2 วันครับ สต๊อกอาจกลับมาปกติ หากเป็นเช่นนั้นให้ทำการสั่งซื้อสินค้าส่งได้เลย  แต่หากรอแล้ว สต๊อกไม่กลับมา ให้เราหาสินค้าใกล้เคียงเสนอไปครับ โดยให้เหตุผลว่าสินค้าชิ้นที่ลูกค้าสั่ง มีตำหนิแตกหักเสียหาย และเหลือชิ้นสุดท้าย เลยอยากจะแนะนำชิ้นนี้แทน  หากลูกค้ายินดีรับ ก็ส่งไปได้เลย หากไม่รับ ให้เรายกเลิก order โดยเลือก Buyer ask to cancel ครับ

tag: cancel order, ยกเลิกรายการ, แก้ไขอย่างไร