การ pause พร้อม Mark quantity 0

July 26, 2017


บางครั้งสินค้าที่เรา cancel สินค้าไป เพราะเราอ้างกับลูกค้าว่าเราเหลือสินค้าชิ้นสุดท้ายและแตกหักเสียหาย หากเราปรับเป็น 1 และอัพราคา ลูกค้ามาเห็นอาจไม่พอใจได้ ดังนั้นเราต้องปรับ quantity เป็น 0 ไว้ก่อน สัก 5-7 วันหลังจาก cancel order โปรแกรม ebaylistpro ได้ทำระบบ pause และสามารถเลือก Mark quantity 0 ได้ด้วย ท่านสามารถเลือกวันที่ที่จะ pause และเลือก mark quantity 0 ไว้ เพื่อให้ใน ebay ขึ้นเป็น out of stock