ของที่โดนปรับ Stock เป็น 0 ทั้ง ๆ ที่ของไม่ได้หมดครับ

July 28, 2017


1. ตรวจสอบที่ amazon ครับ ถ้าเป็นแบบนี้คือหมดครับ ถ้ากลับมา instock ปกติ โปรแกรมจะปรับกลับใน ebay ให้ครับ


2. สต๊อกผันผวนลองเอา itemid ไปตรวจสอบที่หน้า ALL listing ครับ

3. API amazon ไม่ส่งข้อมูลสต๊อกและราคามาให้ครับ สินค้าประเภทนี้จะมีน้อยมากครับ 1-2% โปรแกรมจึงไม่สามารถตรวจสอบ สต๊อกใ้หได้ครับ วิธีตรวจสอบ ให้รอที่หน้า out of stock บ่อยๆ หากเห็นว่ามทันมี instock ใน amazon แต่โปรแกรมดึงมาไม่ได้หลายวันแล้ว ก็ให้ลบทิ้งได้เลยครับ