ลงสินค้าแบบไม่กรอง VERO เฉพาะชิ้นทำยังไง

July 28, 2017


หากไม่ต้องการผ่านระบบกรอง VERO เนื่องจากเราพิจารณาแล้วว่าไม่เกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์ ทำได้โดย

เข้าไปที่หน้า Selling -> History แล้วกดปุ่มรูปฆ้อน ตรงเมนูด้านหลังครับ เมื่อกดแล้วระบบจะลงสินค้าให้ใหม่ โดยไม่กรองระบบ VERO เฉพาะชิ้นนั้นครับ