ลงสินค้าไม่ได้ขึ้นว่า waiting listing

July 12, 2017


ปัญหาเกิดจาก

  • โปรแกรมยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า
  • หรือ amazon ปิดการดึงข้อมูลเฉพาะสินค้า

แนวทางการแก้ไข

  • โปรแกรมจะทำการดึงข้อมูลใหม่อีกครั้ง โดยจะแสดงคำว่า waiting listing เพื่อรอคิวการดึงครับ ดังนั้นเราไม่ต้องทำอะไร แค่รอเพียงอย่างเดียวครับ หรือจะปิดหน้าจอไปก็ได้นะครับ เพื่อไม่ให้เสียเวลา