ถ้าเราลบสินค้าใน ebay แล้ว ใน ebaylistpro จะลบตาม ถูกต้องมั้ยครับ

July 30, 2017


ลบตามครับ แต่ใช้เวลา  โปรแกรมจะลบก็ต่อเมื่อ โปรแกรมพบความเปลี่ยนแปลงของราคาหรือสต๊อกใน amazon และนำ ราคาใหม่หรือสต๊อกใหม่ไปแก้ไขที่ eBay ครับ เมื่อแก้ไขแล้ว พบว่าแก้ไขไม่ได้เนื่องจากถูก End ใน eBay โปรแกรมจะ ลบออกจากโปรแกรมทันทีครับ ดังนั้นต้องใช้เวลาสัก 1-10 วัน กว่าโปรแกรมจะตรวจสอบพบครับ ถ้าอยากให้เร็วกกว่า ลบไม่เยอะ ให้มาลบออกจากโปรแกรมด้วยก็ได้ โดยกดที่รูปถังขยะที่หน้า All listing ครับ หรือ ถ้าจลบเยอะ ให้กด ลบจากโปรแกรมครับ โปรแกรมจะไป end ใน eฺBay เองครับ