อีเมล์ Revising issue จาก eBaylistpro ช่วยอะไรคะ

July 30, 2017


อีเมล์นี้ใช้แจ้งเตือนการ แก้ไขสินค้าไม่ได้ครับ

โปรแกรมจะมีการติดตามราคาและสต๊อกสินค้าใน amazon ให้ เมื่อพบการเปลี่ยนแปลงจาก amazon โปรแกรมจะนำมาแก้ไขที่ eBay ให้ แต่เมื่อโปรแกรมแก้ไขใน eBay เพื่อทำการอัพเดทข้อมูลให้ แต่ทำแล้วไม่ผ่าน เพราะ eBay บล็อคการแก้ไข ด้วยเหตุผลที่เราได้ส่งไปให้พร้อมกับ อีเมล์นี้ ดังนั้นผู้ใช้งานควรจะต้องแก้ไขโดยอ่านสาเหตุที่เกิดขึ้นและแก้ไขใน eBay เมื่อแก้ไขแล้ว โปรแกรมก็จะสามารถอัพเดทข้อมูลได้ปกติครับ สาเหตุอาจจะมาจาก ไม่ได้จ่ายค่าธรรมเนียม MPN ผิด เป็นต้นครับ

ตัวอย่าง Error ชิ้นนี้คือ โปรแกรมไม่สามารถปรับ เป็น Out of stock ได้เพราะ ผู้ใช้งานไม่ได้ลงสนิค้าแบบ Good till cancel(GTC) หรือไม่ได้ตั้งค่าเก็บ out of stock history option ใน eBay ครับ ดังนั้นให้ผูเใช้งานตรวจสอบทั้ง 2 ข้อนี้ครับ เพิ่มเติม https://ebaylistpro.com/laravel/public/FAQ/132