การลงสินค้าล่วงหน้า ตั้งเวลาการลงสินค้าที่ eBay

July 30, 2017


1. เข้าเมนู Selling-> Start to listing

2. ทำการกรอก asin ที่ต้องการลงไป

3. เลือกวันที่ ที่ต้องการจะตั้งเวลา เช่น เลือกวันที่ 05/11/2017  - 10/11/2017 คือโปรแกรมจะลงสินค้าวันที่ 5 ถึง วันที่ 10 เป็นเวลา 5 วัน

หากเรากรอก ASIN ลงไป 500 ชิ้น โปรแกรมจะเฉลี่ยลงแบบ random asin เข้าไปที่ วันละ 100 ชิ้น ครับ  ฉนั้น วันที่ 6/11/2017 โปรแกรมจะลงสินค้า 100 ชิ้น วันที่ 7/11/2017 โปรแกรมก็จะลง 100 ชิ้นไปจนถึงวันที่ 10/11/2017 ครับ