สินค้าบางตัวใน Amazon ยังมีสต็อคและเป็น Prime อยู่ แต่ในอีเบย์ขึ้นว่า out of stock เกิดจากอะไรครับ

July 30, 2017


มีหลายสาเหตุครับ เช่น

1. ยังไม่ถึงเวลาการดึงข้อมูล ตามรอบการดึงที่ได้ตั้งไว้ 4, 12, 24 ชั่วโมงต่อรอบ การตรวจสอบเบื้องต้นให้ไปตรวจสอบที่หน้า All listing

ยกตัวอย่าง ท่านนี้สอบถามมาว่าทำไมไม่ปรับ stock เมื่อผมเข้ามาตรวจสอบสินค้าในหน้า All listing พบว่า สินค้าเพิ่ง Out of stock ไป ไม่ถึง 24 ชม. ครับ แต่ปัจจุบันกลับมา instock ปกติแล้ว ดังนั้นต้องรอถึงรอบการดึงข้อมูลตามรอบของโปรแกรม โปรแกรมจะดึงข้อมูลมาใหม่ และอัพเดทให้ตามรอบครับ

2. สินค้าที่ลง amazon ไม่ให้ดึงข้อมูลเนื่องจาก ลิขสิทธิ์ (Invalid asin) โปรแกรมจึงไม่สามารถอัพเดท สต๊อกได้ อ่านข้อมูลเกี่ยวกับ สินค้า Amazon Invalid Item ได้ที่นี่ครับ

3. เครดิตที่โปรแกรมหมด ท่านสามารถ ตรวจสอบ credit balance ได้ที่นี่ครับ

4. ไม่ได้จ่ายค่าธรรมเนียม eBay ทำให้โปรแกรม revise ไม่ได้ ถ้าเกิด กรณีเช่นนี้ท่านจะได้รับอีเมล์แจ้งจากโปรแกรม ebaylistpro เกี่ยว Revise issues ครับ หรือทดลองลงสินค้าก็ได้ครับ จะลงไม่ผ่าน

5. และสาเหตุอื่นๆ