เราจะเอาเบอร์โทรศัพท์ของผู้ซื้อ eBay ยังไงหรอครับ

August 1, 2017


หากยังไม่ได้เปิด Store ไปที่ Advanced Search > Find contact information แล้วก็ใส่ ID ลูกค้ากับ รหัสสินค้า (credit: คุณ Tiwat)

หากเปิด store แล้ว ให้เข้าดูที่หน้า sell hub -> awaiting shipping --> แล้วกดที่ record id จะมีทั้งที่อยู่รวมถึงเบอร์โทรศัพท์ด้วยครับ