ราคาไม่เปลี่ยนตาม amazon, ราคาใน Ebay ไม่อัพเดท, โปรแกรมไม่แก้ไขราคาให้

July 12, 2017


ปัญหาเกิดจาก

  • รอบของการ ติดตามราคา นานเกินไป
  • ราคาใน amazon ผันผวนเกินไป
  • บัญชี Ebay มีปัญหา เนื่องจาก ไม่ได้จ่ายค่าธรรมเนียม หรือ โดนบล็อคห้ามลงสินค้า ห้ามแก้ไขสินค้า 3 - 7 วัน เป็นต้น 

แนวทางการแก้ไข

  1. ตรวจสอบระบบ vacation mode ต้องปิดไว้ โดยเข้าไปตรวจสอบที่เมนู Tracking -> Setting

  2. ตรวจสอบประวัติการดึงข้อมูล โดยเข้าไปที่เมนู Tracking -> all listing นำ itemid ค้นหา และกด รูปกราฟ


    หลังจากนั้นตรวจสอบ  ประวัติการดึงราคาครับ ว่าก่อนหน้านี้มีการผันผวนราคาขึ้นลงหรือไม่