01/08/2017 - ปรับปรุงระบบลงสินค้าที่ eBay แจ้ง Error MPN

August 1, 2017


ปรับปรุงระบบลงสินค้าที่ eBay แจ้ง Error MPN เนื่องจากก่อนหน้านี้การลงสินค้า โปรแกรมจะดึง ข้อมูลทุกอย่างมาจาก Amazon รวมถึง MPN ด้วย และนำมาลงให้ที่ eBay หากชิ้นใดไม่มี MPN โปรแกรมจะใส่ Does not apply ให้ เพื่อไม่ให้เป็นช่องว่าง แต่หากชิ้นใดมี MPN โปรแกรมจะใส่ตามที่ได้รับจาก Amazon ครับ ปัญหาเกิดขึ้นเฉพาะชิ้นที่มี MPN มาจาก Amazon บางชิ้น เมื่อนำมาลงที่ eBay แล้ว ลงไม่ผ่าน eBay แจ้งว่า MPN has an invalid หรือ MPN ผิดนั่นเอง ดังนั้นทีมงานจึงได้ปรับปรุงระบบ โดยการ Random MPN เป็นตัวเลข 5 หลักแล้ว กรอกลงไปแทน MPN เดิมที่ eBay แจ้งว่าผิด ซึ่งจะทำให้ลงผ่านได้ปกติครับ

..Short Message= MPN has an invalid value of "1". Enter a valid value and try again, or you can leave the MPN field blank. | Long Message= MPN has an invalid value of "1". Enter a valid value and try again, or you can leave the MPN field blank.