01/08/2017 - ปรับปรุงระบบ ติดตามและแก้ไขสินค้า ที่ eBay กรณี Error MPN

August 1, 2017


ปกติแล้วการลงสินค้าโปรแกรมจะดึงข้อมูลทั้งหมดจาก Amazon มาเพื่อใช้ลงสินค้า รวมถึง MPN ด้วย ซึ่งลงสินค้าผ่านปกติ  แต่หลังจากลงผ่านไปแล้ว เมื่อพบการเปลี่ยนแปลงด้านราคาหรือสต๊อกสินค้า โปรแกรมจะทำการแก้ไขใน eBay ให้ แต่เมื่อส่งคำสั่งแก้ไขไปที่ eBay แล้ว ระบบ eBay แจ้งกลับมาว่าแก้ไขไม่สำเร็จเนื่องจาก MPN ไม่ถูกต้อง (MPN has an invalid) ทั้งๆ ที่ตอนลงสินค้าก็ลงผ่านปกติ จึงส่งผลให้โปรแกรมไม่สามารถแก้ไขอัพเดทราคาหรือสต๊อกได้ และส่งผลต่อการ cancel order หากมีลูกค้าสั่งซื้อสินค้าเข้ามา

error ที่ได้รับกลับมา เช่น 

MPN has an invalid value of "301875500047". Enter a valid value and try again, or you can leave the MPN field blank. MPN has an invalid value of "301875500047". Enter a valid value and try again, or you can leave the MPN field blank.

MPN has an invalid value of "DHS". Enter a valid value and try again, or you can leave the MPN field blank. MPN has an invalid value of "DHS". Enter a valid value and try again, or you can leave the MPN field blank.

MPN has an invalid value of "besttoyhome". Enter a valid value and try again, or you can leave the MPN field blank. MPN has an invalid value of "besttoyhome". Enter a valid value and try again, or you can leave the MPN field blank.

ก่อนหน้านี้ทีมงานจึงแก้ไขโดยการ ส่ง รายการการแก้ไข สินค้าไปทางอีเมล์ของท่าน กรณีมีปัญหา revise สินค้าไม่ผ่าน ที่ชื่ออีเมล์วว่า Warning - Revise issues report

ในตัวอีเมล์นี้จะ แจ้งสถานะการแก้ไขสินค้า ที่แก้ไขไม่ผ่านด้วยสาเหตุต่างๆ  รวมถึงสาเหตุเกี่ยวกับ MPN ผิดด้วย  ดังนั้นเมื่อผู้ใช้งานเห็น การแจ้งเตือนเรื่อง MPN ผิดปกติแล้วจะต้องเข้าไป revise ด้วยมือใน ebay เพื่อแก้ MPN เป็นตัวอักษรหรือตัวเลขอื่นๆ ครับ แต่ในทางการปฏิบัติ ทำให้ผู้ใช้งานเสียเวลาครับ 

ดังนั้น ทีมงานเราจึงทำระบบอัตโนมัติ ในกรณีที่ โปรแกรมส่งคำสั่งแก้ไขไปแล้วได้รับ ERROR เกี่ยวกับ MPN invalid กลับมา โปรแกรมจะทำการ แก้ไขซ้ำโดยการ Random MPN ขึ้นมาใหม่เป็นตัวเลข 5 หลักครับ แล้วส่งคำสั่งแก้ไขเข้าไปอีกครั้ง ครับ โดยส่วนมากจะผ่านครับ ทำให้ลดขั้นตอนการแก้ไขของผู้ใช้งาน และลดการ cancel สำหรับผู้ใช้งานที่ไม่มีเวลาแก้ไขด้วยมือด้วยครับ