02/08/2017 - เปลี่ยนเงือนไข plan 7000 listing per month $34.49 เป็น **ไม่จำกัดเวลา

August 2, 2017


ปัจจุบัน หากท่านใดต้องการลงสินค้ามากกว่า 5,000 ชิ้น แนะนำให้ซื้อ plan แบบ 7,000 listing per month จะลงได้คุ้มกว่าครับ 

ในอดีต plan นี้จะถูกจำกัดเวลา ไว้ว่า ให้ลงได้ 7,000 ชิ้น ภายใน 30 วัน นับจาก ซื้อ plan  ปัจจุบันพบว่า ผู้ใช้งานหลายคน เจอปัญหาห้ามลงสินค้า 3 วัน 7 วัน หรือ 30 วัน ทำให้ เสียผลประโยชน์กับ plan นี้ ที่มีการจำกัดเวลา การลงสินค้า

เราเห็นความสำคัญตรงนี้ เพราะเป้าหมายของเราคือ อยากให้ผู้ใช้งานใช้งานแล้วคุ้มค่า มีรายได้ มีกำไร เราจึงปรับไม่มีการกำหนดเวลาการลงสินค้า ดังนั้นหากซื้อ plan นี้ท่านจะลงสินค้าได้สูงสุด 7000 ชิ้น นับเฉพาะชิ้นที่ลง success เท่านั้น โดยไม่มีจำกัดเวลาครับ

**และมีผลต่อผู้ใช้งานที่เคยซื้อ plan นี้ไปแล้ว และยังเหลือ จำนวนการลงสินค้าอยู่ด้วย ก็จะกลับมาลงได้อีกครับ