02/08/2017 - ปรับปรุงการลงสินค้า Error The item specific Style is missing.

August 2, 2017


ที่ผ่านมาหากสินค้าอยู่ในหมวด เสื้อผ้า กระเป๋า ถุงมือ รองเท้า และเกี่ยวข้อง โปรแกรมจะลงสินค้าไม่ได้ เนื่องจากหมวดหมู่เหล่านี้ ebay บังคับให้ใส่ Style ใน specific ครับ ซึ่ง amazon ไม่ได้ส่งค่า Style จึงทำให้โปรแกรมลงสินค้าไม่ผ่าน วันนี้เราจึงพัฒนาให้ระบบใส่ Style: Does not apply เข้าไปใน item specific  ครับ จึงทำให้ลงสินค้าผ่านแล้วครับ