ระบบตรวจสอบ VERO (สินค้าลิขสิทธิ์) ย้อนหลัง

August 3, 2017


ebaylistpro มีระบบการป้องกันสินค้าลิขสิทธิ์ 2 ส่วนด้วยกันคือ  วีดีโอที่อัพเดทวันนี้จะพูดถึงระบบการป้องกันข้อ 2 เมื่อติดตามสินค้าย้อนหลังครับ

1. เมื่อลงสินค้า  เมื่อผู้ใช้งานกรอก asin ลงไปในระบบ โปรแกรมจะทำการตรวจสอบก่อนว่า asin ดังกล่าว หรือข้อมูลใน asin ดังกล่าวมีความเสี่ยงเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ ตามข้อมูลในฐานข้อมูลของโปรแกรมหรือไม่ หากพบความเสี่ยงโปรแกรมจะ Block ไม่ลงสินค้าให้ครับ โดยจะแจ้งขึ้ว่า Protect VERO

2. เมื่อติดตามสินค้า  เมื่อลงสินค้าผ่านแล้ว โปรแกรมยังจะตรวจสอบซ้ำให้เรื่อยๆ เพราะบางสินค้าก็เพิ่งมาอัพเดทเกี่ยวกับสิขสิทธิ์ทีหลังจากทีเราลงสินค้าครับ ดังนั้นสินค้าที่ลงผ่านแล้ว บางชิ้นก็อาจมีความเสี่ยงย้อนหลังได้ ดังนั้นระบบการตรวจสอบย้อนหลังนี้ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยป้องกันเรื่อง ลิขสิทธิ์ครับ