04/08/2017 - ปรับปรุงการลงสินค้า และแก้ไข description ตรง Dimension

August 4, 2017


สินค้า amazon มีขนาด 2 แบบครับ คือ

  1. Item dimension ครับ ที่จะเป็นขนาดของตัวสินค้า และน้ำหนักของตัวสินค้าเท่านั้น
  2. Package dimension ก็คือขนาด กล่องใส่ ตัวสินค้าครับ

ก่อนหน้านี้โปรแกรมจะดึง package dimension มาลงให้ครับเพราะผมคิดว่า ปกติหากเราลงสินค้า ผู้ซื้อน่าจะอยากเห็น กล่องที่ใส่ชิ้นค้าว่าใหญ่หรือเล็กแค่ไหน เพื่อคำนสนค่าขนส่ง

แต่จากการสอบถามผู้ใช้งานพบว่า ผู้ใช้งานอยากให้ ตรงกับ amazon คือนำ item dimension มาแสดงมากกว่า

ดังนั้นเราจึงพัฒนาให้โปรแกรมนำ Item dimension มาแสดงแทน Package dimension ครับ

แต่หาก ชิ้นนั้นไม่มี Item dimension โปรแกรมก็จะนำ Package dimension มาแสดงแทน หรือหากไม่มีทั้ง 2 ค่านี้ ก็จะแสดงเป็นช่องว่างครับ

การปรับปรุงนี้ ได้ปรับปรุงกับระบบ ลงสินคัา และระบบ Revise description ครับ