10/08/2017 - ย้ายปุ่มกดลบสินค้าออกจากโปรแกรมทั้งหมดไปไว้ ด้านขวาล่าง

August 10, 2017


ย้ายปุ่มกด ลบสินค้าออกจากโปรแกรมทั้งหมดไปไว้ ด้านขวาล่าง เนื่องจากตำแหน่งเดิม มีผู้ใช้งานกดผิดบ่อยครั้ง