การตั้งกำไร การตั้งราคาขายในการทำDropship

August 10, 2017


PRICE – ตั้งค่าราคาที่จะแสดงใน Ebay การตั้งราคาใน Ebay ควรคำนึงถึงค่าธรรมเนียมต่างๆ การ Dropship สินค้าจาก Amazon มา Ebay นั้นจะมีค่าธรรมเนียมคือ Ebay fees, PayPal fees

  • Margin % – คือการตั้งกำไรในหน่วยของ %
  • Margin $ – คือการตั้งกำไรในหน่วย $
  • PaypalFees % – คือการตั้งค่าธรรมเนียม Paypal ในหน่วย %
  • PaypalFees $ – คือการตั้งค่าธรรมเนียม Paypal ในหน่วย $
  • Ebay fees – คือการตั้งค่าธรรมเนียม Ebay ใน หน่วย %
  • Last 2 digits of price (Not necessary) – คือการตั้งหน่วยทศนิยม 2 หลักสุดท้าย


ตัวอย่างการคำนวนราคา

 สินค้าใน Amazon ราคา $100.00

ตั้งค่า Margin%=15, Margin$=2, PaypalFees%= 3.9, PaypalFees$=0.3, Ebayfees=10 และ Last 2 digits of price = 49


คำนวนตามสูตรในโปรแกรม

Ebay Price = [(100)*(1+0.15 + 0.039 + 0.10)] + (2 + 0.3) = 131.20

เราตั้งค่า Last 2 digits ไว้ 49 เพราะฉนั้นราคาใน Ebay จะเป็น $131.49


ารตั้งราคาขายในการทำ Dropship ควรจะมีเป้าหมายที่แน่นอน หากเป็นบัญชีใหม่ Feedback น้อย จะตั้งเอากำไร สูงในตอนแรกเลยก็จะทำให้ขายไม่ออก ขายยาก หรือบัญชีเก่าที่มี Feedback เยอะแล้ว จะตั้งราคาต่ำให้ขายออกเยอะงานเยอะก็ไม่เหมาะ เพราะบัญชีเก่า feedback เยอะแล้ว สามารถตั้งกำไรสูงๆ ได้ ดังนั้นควรปรับกำไรต่อชิ้นให้สูง เพื่อให้งานน้อยลง… อีกทั้งบัญชีท่านใดติด Below standard หรือ Feedback % ต่ำ ท่านจำเป็นต้องเพิ่ม Transactions เพื่อทำให้ตัวหารเพิ่มมากขึ้น จะได้หลุด Below หรือ เพิ่ม Feedback% ได้ไว การจะทำให้ Transactions เยอะๆ ในเวลาอันสั้นนั้น ก็ต้องปรับราคาหรือกำไร ลงครับ……. เมื่อสินค้าราคาต่ำกว่าคู่แข่ง เราก็จะสามารถ มี order เข้ามาได้มากขึ้นครับ ดังนั้นการตั้งราคาถึงควรมีเป้าหมาย จุดประสงค์ที่แน่นอนครับ การตั้งสูตรกำไร ขึ้นอยู่กับท่านจะพิจารณานะครับ ค่าต่างๆ ด้านล่างนี้เป็นค่าที่ผมแนะนำไว้ แต่ไม่ได้การันตีว่าดี หรือเหมาะสม 100% นะครับ ผมทำไว้ให้เป็นแนวทางครับ


การตั้งค่าตามจุดประสงค์

ต้องการ จำนวนยอดขายสูง, กำไรต่อชิ้นต่ำ, จำนวน Feedback สูง

Margin%=7, Margin$=0, PaypalFees%= 3.9, PaypalFees$=0.3, Ebayfees=10 และ Last 2 digits of price = 49

ต้องการ จำนวนยอดขายปานกลาง, กำไรต่อชิ้นปานกลาง, จำนวน Feedback ปานกลาง

Margin%=10, Margin$=1, PaypalFees%= 3.9, PaypalFees$=0.3, Ebayfees=10 และ Last 2 digits of price = 49

ต้องการ จำนวนยอดขายต่ำ, กำไรต่อชิ้นสูง, จำนวน Feedback ต่ำ

Margin%=10, Margin$=1, PaypalFees%= 3.9, PaypalFees$=0.3, Ebayfees=10 และ Last 2 digits of price = 69

 


ตั้งค่าตาม ความเหมาะสมของบัญชี

บัญชีใหม่ Feedback ต่ำกว่า 100

Margin%=7, Margin$=0, PaypalFees%= 3.9, PaypalFees$=0.3, Ebayfees=10 และ Last 2 digits of price = 49

บัญชี feedback อยู่ระหว่าง 100 – 500 แนะนำให้ตั้งค่า

Margin%=10, Margin$=0.3, PaypalFees%= 3.9, PaypalFees$=0.3, Ebayfees=10 และ Last 2 digits of price = 49

บัญชี Feedback อยู่ระหว่าง 500- 1000แนะนำให้ตั้งค่า

Margin%=10, Margin$=0.8, PaypalFees%= 3.9, PaypalFees$=0.3, Ebayfees=10 และ Last 2 digits of price = 49

บัญชี Feedback อยู่ระหว่าง 1000- 5000แนะนำให้ตั้งค่า

Margin%=12, Margin$=1, PaypalFees%= 3.9, PaypalFees$=0.3, Ebayfees=10 และ Last 2 digits of price = 49

บัญชี Feedback 5000 ขึ่นไป แนะนำให้ตั้งค่า

Margin%=15, Margin$=2, PaypalFees%= 3.9, PaypalFees$=0.3, Ebayfees=10 และ Last 2 digits of price = 49 หรือตั้งตามความเหมาะสมที่ต้องการได้เลยครับ

tag: ควรตั้งราคาเพิ่มกี่ % ของ อเมซอน หรอครับ