10/08/2017 - เพิ่ม credit history เพื่อแจ้งว่า แต่ละวันเสียเครดิตค่าอะไรเท่าไหร่บ้าง

August 10, 2017


ผมได้ทำเมนูเพิ่มที่หน้า Billing ครับ เพื่อให้ผู้ใช้งานง่ายต่อการติดตามและตรวจสอบ การใช้เครดิตครับ