10/08/2017 - แก้ไข ยอด sold บางชิ้นที่ผิดเพี้ยน

August 10, 2017


ก่อนหน้านี้ เราใช้ api ebay ในการดึงยอด sold ของแต่ละชิ้นมาครับ ซึ่งยอด sold ที่ได้ จะรวมยอด offer ด้วย ซึ่งไม่ตรงกับยอด sold จริง

เราได้เปลี่ยนมาใช้อีกระบบ เพื่อดึงยอด sold จริงไม่รวมยอด offer ครับ