สินค้า Amazon ที่ขึ้นเป็น subscribe now อย่างนี้เราจะเอามาลงขายได้ไหมครับ

August 15, 2017


ได้ครับ แต่เวลาเราซื้อเราต้องเลือก One-time Purchase นะครับ เป็นการซื้อครั้งเดียวครับ