รบกวนตรวจสอบ aisn นี้ด้วยค่ะ ใน Ebay กับ amazon เป็นสินค้าคนละตัวกัน

August 15, 2017


B073G6FQ95, 1626104xxxxxจากการตรวจสอบพบว่า ASIN ไม่ตรงกันนะครับ

ASIN ของ amazon จะมี 2 แบบ คือ

1. Main asin คือ asin ที่รวมสินค้าทั้งหมด กรณีนี้มีสินค้า 3 ประเภท main asin ก็คือสินค้า 3 ประเภทรวมกันครับ

2. Single asin คือ asin ที่ระบุเฉพาะเจาะจงไปที่ตัวสินค้าชิ้นนั้นๆ เลย โดยสามารถดูได้ที่ Product description ด้านล่าง

จากการตรวจสอบพบว่า ASIN ที่ผู้ใช้งานเอามาใส่คือ Main asin ซึ่งจะมีภาพ หลักที่ผู้ขายใส่รูปอะไรมาก็ได้ที่แสดงถึงตัวสินค้ารวมกัน ทั้ง 3 ชิ้น (แต่ไม่ใช่ภาพสินค้า แต่ละชิ้นครับ)

ดังนั้นภาพที่ออกมาจึงแตกต่างจากภาพสินค้า ส่วนมากเหตุการณ์จะมักเกิดจาก การที่เราใช้โปรแกรมอื่นดึงข้อมูล asin หรือพยยายามคลิกเข้าหมวดหมู่ย่อยๆ มาแต่ไม่กดที่ตัวสินค้าย่อยครับ

หากเราต้องการ Single asin มาลงจริงๆ เราต้องกดไปที่ตัวสินค้าชิ้นใดชิ้นหนึ่งก่อนให้ asin เปลี่ยนเป็น single asin เสียก่อนครับแล้วจึงนำมาลงได้ครับ

กรณีที่ลงไปแล้วชิ้นนี้ สามารถแก้ไขโดยการ

1. ลบสินค้าชิ้นนี้ทิ้งแล้วลงใหม่

หรือ

2. ทำการแก้ไขภาพใน ebay.com ครับ และแก้ไข asin ในโปรแกรม ebaylistpro เพื่อให้โปรแกรม tracking ราคาที่ single asin ครับ