กรณีลูกค้าซื้อสินค้า และต้องการซื้อ 3 ชิ้น ใน 1 รายการ แต่ในรายการลิสสินค้าไว้ชิ้นเดียว ควรทำอย่างไร

July 13, 2017


สามารถเข้าไปใน Ebay และเปลี่ยน Quantity สินค้าจาก 1 ชิ้นเป็น 3 ชิ้น หลังจากนั้น message บอกลูกค้าให้ ทดลองซื้อใหม่อีกครั้งครับ