15/08/2017 - ปรับปรุง Update tracking -> Add tracking Report

August 15, 2017


ปรับปรุงใช้ระบบ add tracking เป็นระบบใหม่ ทำให้ทำงานไวขึ้น และมีความแม่นยำมากขึ้นครับ โดยนำข้อมูลใหม่มาแสดงผลใหม่ตามหน้า

Update tracking -> Add tracking Report ครับ