มีวิธีตั้งค่าในอีเบย์ที่ ลูกค้า เข้ามาสั่งซื้อสินค้า ให้ชำระเงินทั้นทีมัยคับ

August 17, 2017


ปกติแล้วหากตั้งค่าตามโปรแกรม จะชำระเงินทันทีอยู่แล้วนะครับ (ตามภาพด้านล่าง)

แต่หากไม่ได้ตั้งแบบนี้ตั้งแต่ต้น สินค้าที่ลงไปจะไม่เป็น การจ่ายเงินทันทีครับ ดังนั้น ผู้ใช้งานต้องเข้าไปแก้ไข(Revise) ใน ebay ย้อนหลังครับ

โดยเข้าไปที่หน้า active listing แล้วทำการ Bulk revise ทีละ 200 หรือ 500 ชิ้นครับ