ลงสินค้าไป 8 ชิ้น 1 วันผ่านไปแล้ว แต่ทำไมเสริชหาสินค้าตัวเองใน ebay ไม่เจอ???

August 25, 2017


หากท่านตั้งค่าแบบที่โปรแกรมแนะนำ คือ เราจะแนะนำให้ผู้ใช้ง่านค่าใน ebay ขายเฉพาะคนใน usa เท่านั้น 

ฉนั้น เราเป็นคนไทยเข้า ebay.com จะไม่เห็นสินค้าที่ขายเฉพาะคน usa ครับ รวมถึงสินค้าเราด้วย

หากเราอยากเห็นสินค้าเราเอง เราต้องแปลงกลายเป็นคน usa สะก่อนครับ

วิธีการก็คือเข้าเว็บ ebay.com เข้าไปในสินค้าสัก 1 ชิ้น

แล้วทำการเลือก แทบ shipping and payment เลือก United state กรอก Zip code เลข 90503 และกด Get Rate 

หลังจากนั้นปิด หน้าจอ ebay ไปครับแล้วเข้า ebay.com ใหม่อีกครั้ง แล้วลองค้นหาดูใหม่ครับ เราจะเห็นสินค้าที่ขายเฉพาะคน usa แล้ว รวมถึงสินค้าเราด้วย