ลูกค้า mail มาว่าซื้อผิดรุ่น สินค้าพึ่งถูกส่งออกมาโดย usps ยังไม่ถึงลูกค้า ทำยังไงดีครับ

August 30, 2017


ลูกค้า mail มาว่าซื้อผิดรุ่น สินค้าพึ่งถูกส่งออกมาโดย usps ยังไม่ถึงลูกค้า เราสารถ เรียกสินค้าคือและเงินคืนจากamazon โดยที่ของไม่ต้องถึงมือลูกค้าได้ไม่คับ นี้เป็นการแก้เคสแรกเลยคับ ไม่รู้จะทำยังไงคับ

--> แนะนำให้ติดต่อ amazon chat แล้วแจ้งเขาไปว่าเราซื้อผิดรุ่น ครับ ไม่ต้องการรับสินค้า โดยส่วนมากแล้ว amazon จะแนะนำว่า เมื่อสินค้าถึงบ้านแล้ว ให้ปฏิเสธการรับสินค้าครับ เราก็เอาคำแนะนำนี้ไปแจ้งให้ลูกค้าเราทราบครับ ว่า เมื่อสินค้าถึงบ้านคุณแล้ว ให้ปฏิเสธการรับสินค้าครับ

หรืออีกวิธีคือถ้ารับสินค้าไว้แล้วให้ลูกค้าทำเรื่อง return สินค้า ครับ ผมคิดว่าเขายินดีทำแน่นอน เพราะเป็นความผิดเขาที่สั่งผิดครับ