12/09/2017 - ปรับปรุงระบบ Protect invalid ให้ทำงานทันทีเมื่อพบสินค้า Invalid

September 12, 2017


เนื่องจากที่ผ่านมาเราปรับใช้ระบบ Protect Invalid เฉพาะสินค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาหรือสต๊อกเท่านั้น ดังนั้นการป้องกันจึงไม่คลอบคุลมกรณีสินค้าไม่เปลี่ยนแปลงราคาหรือสต๊อก ทำให้มีผลต่อการ Cancel Order กรณีสินค้า Invalid ครับ

เราจึงแก้ไขพัฒนาให้ระบบ protect invalid สำหรับสินค้าที่พบการ invalid ทันทีครับ ดังนั้นสินค้าที่พบการ invalid ไม่ว่าจะมีสต๊อกหรือไม่มีสต๊อก ราคาเปลี่ยนแปลงหรือไม่เปลี่ยนแปลง เราจะเข้าเงือนไข Protect invalid ทั้งหมด ทั้งนี้หากผุ้ใช้งานตั้งค่า Do not thing หรือไม่ได้มีการตั้งค่า Protect invalid โปรแกรมจะไม่ทำอะไรกับสินค้าประเภทนี้ แต่หากมีการตั้งค่า โปรแกรมจะทำการแก้ไขสินค้าตามการตั้งค่าครับ

การตั้งค่าที่ผมแนะนำคือ Revise quantity = 0 ครับ


ข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับสินค้า Invalid

Invalid คือ ASIN ที่ไม่สามารถดึงข้อมูลจาก amazon ได้ครับ อาจจะเนื่องจาก

  1. ASIN ผิด
  2. เป็น ASIN ชั่วคราว ที่ amazon สร้างขึ้นมา
  3. Amazon ปิดการดึงข้อมูล เนื่องจากผู้้ขายร้องขอมา
  4. Amazon ปิดการดึงเพราะลิขสิทธิ
  5. ASIN ถูกลบออกโดย amazon

ท่านอ่าจจะเห็นว่าใน amazon มี instock ปกติ หรือมีพร้อมส่ง แต่ในหลังระบบแล้ว amazon อาจปิดการดึงข้อมูลเพราะเป็นลิขสิทธื์ของทางผู้ขาย ครับ 

Asin ประเภทนี้จะมีอยู่ประมาณ 1-3% ของสินค้าทั้งหมดครับ ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบ ASIN ประเภทนี้ที่เมนู Tracking->amazon invalid items ที่ version 2.0 ครับ


แนวทางการแก้ไข

โดยปกติแล้ว ASIN เหล่านีผมจะแนะนำให้ลบออก เพราะโปรแกรมดึงข้อมูลใดๆ มา ไม่ได้ โปรแกรมจึงไม่สามารถที่จะตรวจสอบหรือ revise สต๊อกและราคาให้ไ้ด้ครับ แต่บางท่านอาจจะเสียดายไม่อยากลบออก   แต่หากไม่ต้องการลบออกก็สามารถที่จะใช้ระบบ Protect Invalid ได้ครับ ดังนี้

ระบบ Protect Invalid Asin  หากโปรแกรมเจอสินค้าประเภทนี้ ก็จะสามารถทำได้ 4 รูปแบบครับ คือ

  1. Revise ราคา สุด *2 หมายถึงว่า สินค้าชิ้นนี้ โปรแกรมดึงข้อมูลราคาไม่ได้ก็จริง แต่โปรแกรมมีราคาล่าสุดที่เคยดึงไว้ก่อนจะดึงไม่ได้นานแล้ว ก็สามารถเอาราคานี้้มา * 2 และ revise ปกติครับ
  2. Revise ราคา สุด *4 หมายถึงว่า สินค้าชิ้นนี้ โปรแกรมดึงข้อมูลราคาไม่ได้ก็จริง แต่โปรแกรมมีราคาล่าสุดที่เคยดึงไว้ก่อนจะดึงไม่ได้นานแล้ว ก็สามารถเอาราคานี้้มา * 4 และ revise ปกติครับ
  3. Revise quantity = 0 ครับ คือปรับ quantity เป็น 0 ไปเลยหากเจอสินค้าประเภทนี้ หากมันกลับมา active ปกติ โปรแกรมจะ revise ปกติครับ
  4. ไม่ต้องทำอะไรกับสินค้าประเภทนี้ ที่ผ่านมา เมื่อสินค้าประเภทนี้ โปรแกรมจะไม่ทำอะไรกับมันครับ

การตั้งค่าให้เข้าไปที่เมนู Tracking->setting แล้วดูหัวข้อ Protect Invalid ครับ