15/09/2017 - ปรับปรุงระบบ Improve current listing

September 15, 2017


เราได้ทำการป้องกัน การลบสินค้ามากกว่า 10% ของสินค้าทั้งหมด

เนื่องจากการลบสินค้าทีละเยอะๆ ไม่ค่อยจะเป็นผลดีสักเท่าไหร่  แต่การลบสินค้าก็มีข้อดีอยู้คือช่วยกรองสินค้าที่ขายได้ไม่ออก ทำให้ระบบบัญชีสูงขึ้น แต่การลบสินค้าจำนวนมากๆ จะไม่ดี 

ดังนั้นโปแกรมจึงป้องกัน ห้ามลบสินค้ามากกว่า 10% ของสินค้าที่มีทั้งหมดครับ