ซื้อเครดิตอีเบย์ลิสโปรแล้วยังไม่ได้รับเครดิตครับ

July 13, 2017


อาจจะเกิดจากความผิดพลาดของระบบตรวจสอบ หรือบางครั้งเกิดจากระบบ paypal ครับ สามารถแจ้งให้ทีมงานตรวจสอบได้ครับ โดยแจ้งข้อมูลมาที่ Email: Steamkeyshop@gmail.com ครับ